Cần chú ý những gì khi chuyển nhà ở Hàn Quốc ???

Đến mùa thuê nhà, chuyển nhà rồi nhỉ? Các bạn sinh viên, lao động đang học tập và sinh sống tại Hàn Quốc nhớ là sau khi chuyển nhà, các bạn phải lên báo địa chỉ mới với Cục quản lý xuất nhập cảnh trong vòng 14 ngày (tính từ ngày chuyển sang nhà mới).

Nếu các bạn khai báo muộn thì sẽ bị nộp phạt 100.000 won (100 USD). Sau khi khai báo địa chỉ mới, Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ đóng địa chỉ mới vào mặt sau của thẻ người nước ngoài. Và với chính sách này, khi gặp rắc rối liên quan đến hợp đồng thuê nhà hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình sinh sống tại nhà thuê mới, bạn sẽ được Cục quản lý xuất nhập cảnh bảo trợ, giúp đỡ về mặt pháp luật.

can-chu-y-gi-khi-chuyen-nha-o-han-quoc

Ngoài cách lên Cục quản lý xuất nhập cảnh khai báo, các bạn có thể đến văn phòng chính quyền (구청) tại địa phương mình sinh sống để đăng ký địa chỉ mới (국내거소신고증). Khi đi khai báo tại một trong hai địa điểm trên, các bạn chỉ cần mang theo Thẻ đăng ký người nước ngoài (외국인등록증).

Với gia đình đa văn hóa (tức những ai đã có quốc tịch Hàn Quốc) khi thay đổi địa chỉ cũng phải khai báo địa chỉ mới lên địa phương (전입신고).

Bạn nào bận, không thể đến khai báo trực tiếp, có thể đăng ký trực tuyến trên trang web của Cục quản lý xuất nhập cảnh (www.hikorea.go.kr) tại mục 전자민원 – 체류지 변경신고/거소 이전신고 (Dân sự điện tử – Khai báo đổi nơi cư trú/ Khai báo đổi địa chỉ). Tuy nhiên, khi khai báo trực tuyến thì địa chỉ mới của bạn chỉ được tạm thời lưu lại trên hệ thống quản lý, nên khi có thời gian, bạn vẫn phải đến khai báo trực tiếp để được đóng dấu địa chỉ mới vào mặt sau của Thẻ đăng ký người nước ngoài.