Khối ngành đại học nào có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất năm 2016

Thông tin tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các khối ngành hệ đại học năm 2016 đã được Bộ GD&ĐT công bố. Thông tin chi tiết chi tiêu được phân chia thành 7 khối ngành liên quan.

Phù hợp với nhu cầu tuyển dụng lao động của xã hội

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung lớn vào các ngành nghề về khoa học kỹ thuật, các ngành nghề kinh doanh. Khi so sánh với phân bổ chỉ tiêu được bộ GD&ĐT công bố, có tương đồng giữa nhu cầu và chỉ tiêu đào tạo.

Tổng chỉ tiêu lớn nhất vẫn là nhóm ngành về khoa học kỹ thuật: Bao gồm các lĩnh vực: Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y

Tổng chỉ tiêu nhiều kế tiếp là nhóm ngành kinh doanh và quản lý, pháp luật. Chỉ tiêu của nhóm ngành này không khác biệt nhiều và gần như tương đương với nhóm ngành khoa học kỹ thuật.

Biểu đồ phân bố chỉ tiêu các khối ngành 2016

Biểu đồ chỉ tiêu của 7 khối ngành đại học năm 2016

Qua biểu đồ chúng ta cũng có thể thấy khối ngành VII, với các ngành nghề về dịch vụ cũng có số lượng tuyển sinh vượt trội so với các nhóm ngành còn lại. Với xu hướng phát triển của lĩnh vực dịch vụ thời gian gần đây, chỉ tiêu tuyển sinh trên cũng là điều hợp lý.
Phân bổ chỉ tiêu theo vùng miền

Phân bố chỉ tiêu khối ngành theo vùng miền
Phân bố chỉ tiêu khối ngành theo vùng miền
Phân bố chỉ tiêu khối ngành theo vùng miền
Phân bố chỉ tiêu khối ngành theo vùng miền

Khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Đông Nam Bộ, nơi có các khu kinh tế lớn cũng là hai khu vực có chỉ tiêu tuyển sinh lớn nhất nước. Trong khi đó khu vực Tây Nguyên lại có rất ít chỉ tiêu tuyển sinh.

Xét về phân bổ nhóm ngành trong từng khu vực, nhận thấy rằng chỉ tiêu tuyển sinh trong khối ngành kinh tế – quản lý – pháp luật vượt trội hơn so với khối ngành khoa học kỹ thuật.