Liên thông Đại học

Liên thông Đại học

Thông tin xét tuyển liên thông lên Đại học hệ chính quy

Tuyển sinh liên thông học viện tài chính năm 2017

Học viện tài chính, thuộc Bộ Tài chính, thông báo tuyển sinh liên thông năm học 2017 kỳ tháng 3.

Đại học Thành Đô tuyển sinh liên thông năm 2016

Đại học Thành Đô là ngôi trường tư thục đầu tiên đào tạo ở bậc đại học của Việt Nam, có trụ sở duy nhất tại Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội. Trường đào tạo đa ngành trình độ kỹ sư, cử nhân đại học, cao đẳng chính quy và đào tạo nghề các cấp.

Tuyển sinh liên thông Học viện Tài chính năm 2016

Học Viện Tài Chính tuyển sinh Liên thông hệ Đại học ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng và Quản trị kinh doanh khoá 19 năm 2016.

Đại học Đại Nam tuyển sinh liên thông Đại học ngành dược năm 2016

Đại học Đại Nam thông báo tuyển sinh liên thông hệ đại học ngành dược năm 2016

Liên thông ngành quản trị kinh doanh từ trung cấp lên Đại học

Liên thông ngành quản trị kinh doanh từ trung cấp lên Đại học