Đại học Đại Nam tuyển sinh liên thông Đại học ngành dược năm 2016

Đại học Đại Nam thông báo tuyển sinh liên thông hệ đại học ngành dược năm 2016

– Căn cứ vào thông tư số: 55 /2012/TT-BGĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy dịnhđào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; và thông tư số 08/2015/TT- BGD ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Đại học Đại Nam là một trong số những trường có ngành đào tạo dược
Đại học Đại Nam là một trong số những trường có ngành đào tạo dược

– Căn cứ Công văn số 5835/QĐ- BGDĐTngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Trường Đại học Đại Nam thực hiện đào tạo liên thông trung cấp lên đại học hệ chính quy ngành Dược học;

– Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ liên thông năm 2016 của trường Đại học Đại Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo;

– Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh hệ liên thông trường Đại học Đại Nam.

Trường Đại học Đại Nam thông báo tuyển sinh liên thông bậc đại học ngành dược năm 2016.

1/ Đối tượng tuyển sinh
Mọi công dân Việt Nam làm việc trong các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, có đủ các điều kiện sau thì được tham gia dự tuyển:
–       Có bằng tốt nghiệp Trung cấp ngành Dược học.
–       Có đủ sức khỏe theo học, không mắc bệnh truyền nhiễm, tâm thần.
–       Nộp hồ sơ tuyển sinh đúng quy định.

2/ Thời gian đào tạo:
– Liên thông từ trung cấp lên đại học: 4.0 năm (8 kỳ).
– Liên thông từ cao đẳng lên đại học: 2.5 năm (5 kỳ)

3/ Phương thức đào tạo: Chính quy. Học tập trung liên tục

4/ Hình thức tuyển sinh: Thi viết 3 môn
o   Môn cơ bản: Toán thống kê
o   Môn cơ sở ngành: Hóa phân tích
o   Môn chuyên ngành: Tích hợp các học phần (Quản lý dược, Hóa học, Dược liệu, Bào chế)

5/ Địa điểm thi tuyển sinh: Tại hội đồng thi trường Đại học Đại Nam.

6/ Hồ sơ tuyển sinh gồm:
1.    Phiếu đăng ký học Đại học
2.    Hồ sơ tuyển sinh có dán ảnh (có đóng dấu xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác)
3.    Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
4.    Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng (có công chứng)
5.    Bản sao bảng điểm cả khóa học cao đẳng (có công chứng)
6.    Phong bì ghi địa chỉ có dán tem (03 cái)
7.    4 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 cm (Trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi)
Tất cả các giấy tờ trên đựng trong phong bì “hồ sơ tuyển sinh” (mẫu phát hành của Bộ GD&ĐT).