Điểm trúng tuyển trung cấp các trường công an

Các trường trung cấp thuộc khối công an vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2016.

diem-trung-tuyen-trung-cap-cac-truong-cong-an-1 diem-trung-tuyen-trung-cap-cac-truong-cong-an-2 diem-trung-tuyen-trung-cap-cac-truong-cong-an-3 diem-trung-tuyen-trung-cap-cac-truong-cong-an-4 diem-trung-tuyen-trung-cap-cac-truong-cong-an-5