Lúc đi học, bạn là kiểu người nào sau đây?

Luôn có giấy kiểm tra sẵn sàng trong cặp hay tới giờ mới cuống cuồng giật tạm tờ giấy giữa vở đây...

Đi học mà, kiểu gì cũng có đứa này đứa kia, người này người nọ. Giữa cái lớp học bé xíu, chưa cần biết phân loại theo học lực thì như thế nào, chứ kiểu gì thì cũng có 2 kiểu học sinh rất là rõ ràng sau đây. Không biết bạn thuộc cái kiểu nào?

1. Ghi chép bài siêu đầy đủ, trở thành đối tượng được cả lớp mượn vở chép lại mỗi lần giáo viên kiểm tra. Hay là đứa… mượn vở, hồn nhiên ngủ gật hoặc làm việc riêng?

2. Luôn luôn có một tập giấy kiểm tra sạch đẹp, ngăn nắp trong cặp. Hay tới giờ mới cuống cuồng giật tạm tờ giấy giữa vở, vở mà hết giấy đi xin quanh lớp cho tới lúc có thì thôi?
Lúc đi học, bạn là kiểu người nào sau đây?
3. Có thời gian biểu rõ ràng cho mỗi ngày, đêm đến sẽ học hành nghiêm túc tới 10, 11h đêm. Hay kệ, thích thì học, không thích thì thôi, thậm chí trước giờ hỏi bài cũ mới đưa sách vở ra học qua qua…

4. Cái gì bạn cũng biết, môn nào bạn cũng tự tin, kể cả Thể dục, Giáo dục công dân, Công nghệ diểm vẫn cao chót vót. Hay môn gì cũng như nhau, đều chả giỏi được cái gì…

Lúc đi học, bạn là kiểu người nào sau đây?
5. Người mà ai cũng trông cậy vào mỗi giờ kiểm tra. Hay người ai cũng muốn ngồi xa vì biết là chẳng thể “cộng sinh” được cái gì…

6. Vụ ăn chơi phá phách nào cũng góp mặt. Hay là bóng đen im lặng không bao giờ lên tiếng, lầm lũi đến lớp rồi ra về…

Lúc đi học, bạn là kiểu người nào sau đây?
7. Không bao giờ sợ họp phụ huynh vì thành tích tốt, hạnh kiểm tốt. Hay nghĩ đến họp phụ huynh là run như cầy sấy?

8. Đi học thêm cũng chăm chỉ hết công lực. Hay học thêm hay học chính đều lười như nhau?

CHIA SẺ