TOP 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỨNG ĐẦU HÀN QUỐC NĂM 2015

Top 10 trường đại học ở Hàn Quốc năm 2015 do tờ nhật báo uy tín JoongAng Daily thực hiện. Thứ tự xếp hạng của các trường dựa trên tổng số điểm của 4 tiêu chí: Điều kiện học tập, Chất lượng nghiên cứu giảng dạy, Mức độ uy tín trong xã hội, và Thái độ & Kết quả học tập của sinh viên.

Các bạn đang có ý định du học có thể tìm hiểu các trường sau:

2015 TÊN TRƯỜNG
01
Seoul National University
02
SungKyunKwan University
03
Hanyang University (Seoul)
04
Yonsei University (Seoul)
05
Korea University (Anam)
06
Sogang University
07
Ewha Womans University
08
ChungAng University (Seoul)
08
Hanyang University (ERICA)
10
University of Seoul
11
Kyung Hee University
12
Pusan National University
13
Inha University
14
Hankuk University of Foreign Study
15
Kyungpook National University
16
Ajou University
16
Chonbuk National University
18
Chungnam National University
19
Dongguk University (Seoul)
20
Chonnam National University
21
Konkuk University (Seoul)
22
Chungbuk National University
23
Seoul Tech
24
Korea Maritime and Ocean University
25
Yeungnam University
26
University of Ulsan
27
The Catholic University of Korea
27
Kookmin University
29
Jeju National University
30
Hongik University