Trung cấp khối ngành kỹ thuật

Trung cấp khối ngành kỹ thuật

Thông tin xét tuyển trung cấp khối ngành kỹ thuật

Cơ sở Bắc Giang Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội: Tuyển...

Học nghề sớm ngay sau khi tốt nghiệp THCS là một hướng đi mới, đúng đắn của nhiều học sinh. Với thời gian đào...

Học Trung cấp điện tử viễn thông khi chưa tốt nghiệp THPT

Trường trung cấp công nghệ Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh trung cấp điện tử viễn thông thuộc tất cả các đối tượng chưa tốt nghiệp THPT và đã tốt nghiệp THPT

Xét tuyển trung cấp công nghệ thông tin chất lượng cao

Trường trung cấp công nghệ Bách Khoa Hà Nội thông báo Xét tuyển trung cấp công nghệ thông tin chất lượng cao