Văn bằng 2 đại học

Văn bằng 2 đại học

Thông tin xét tuyển văn bằng 2 đại học

Học văn bằng 2 cao đẳng chính quy sư phạm mầm non – sư...

Học văn bằng 2 cấp bằng cao đẳng chính quy sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học - Duy nhất tại Hà Nội (09/2016). Hotline: 0968.741.566 - 04 6652 8208

Học viện Tài chính tuyển sinh hệ đại học Văn bằng 2 năm 2016

Học viện Tài chính thông báo tổ chức tuyển sinh Hệ Đại học Văn bằng 2 khoá 16 (đợt 1) năm 2016 với những nội dung như­ sau: